Accueil Les examens annuler

Les examens annuler

Par Claude ON4CN

I.B.P.T – La Belgique suspend les examens Radioamateurs

   La Belgique suspend les examens Radioamateur

Deschacht Ben
[mailto:Ben.Deschacht@BIPT.be]
Objet : Examens
Importance : Haute

Chers amis,
Les chiffres corona nous obligent à annuler les examens jusqu’à nouvel ordre. Nous ne pouvons garantir à 100% la sécurité de nos collaborateurs et candidats et ne souhaitons donc prendre aucun risque.

Vous serez immédiatement avertis dès qu’il sera possible d’organiser à nouveau des examens.

Cordialement,
73

Beste vrienden,

De coronacijfers verplichten ons om de examens tot nader bericht te annuleren. Wij kunnen de veiligheid van ons personeel en van de kandidaten niet voor 100% garanderen en wensen
dan ook geen enkel risico te nemen.

Van zodra het weer mogelijk is om examens te organiseren zal u hiervan onverwijld op de hoogte gebracht worden.

Met vriendelijke groeten,

73

Ben Deschacht
Dienst Toewijzingen

Officier van Gerechtelijke Politie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

NL-BE’Ellipsgebouw C | Koning Albert II-laan 35 | 1030 Brussel

T +32 2 226 88 93 M +32 495 36 51 07 www.bipt.be

Translate »